Co-Ordinators

Bizcon India Co-Ordinators

S.N. Name Place Mobile
1 Mrs. Kiran VG Mundra Nagpur +91-9422055677
2 Shri Ajay Maheshwari Nagpur +91-9970057631
3 Shri Yogesh Birla Jodhpur +91-9314028919
4 Shri K N Laddha Aurangabad +91-9225149001
5 Shri G K Bhaiyu Mumbai +91-9167077440
6 Shri Aashish Kabra Mumbai +91-7303137372
7 Shri Shankarlal Karwa Jaipur +91-9829051519
8 Shri B P Inani Indore +91-9826051551
9 Smt Smiriti Baheti Indore +91-8959608888
10 Shri Pushkar Baheti Ujjain +91-9425091161
11 Shri Nimesh Daga Pune (South) +91-9923044346
12 Shri Ravi Shyam Sundar Bang Surat +91-9687638152
13 Shri Rajendra Kabra Delhi +91-9313017966
14 Shri Ratan Lakhotia Delhi +91-9810116108
15 Shri Sekhar Chandak Chennai +91-9840899955
16 Shri Amith Chandak Sholapur +91-9422066698
17 Shri Sanjay Phalod Banglore +91-934162222
18 Shri Vijendra Jhawar Kolkatta +91-9339706471
19 Shri Ganesh Bagri Kolkatta +91-9831151000